Aktualności

Powrót

Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych

Wrzesień 06, 2014

wspolny_sukces

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce i KPMG w Polsce uwieńczyły niezwykły okres 25 lat przemian w demokratycznej Polsce publikacją: “Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych”.  Publikacja podsumowuje dotychczasowy wkład amerykańskich inwestorów w rozwój gospodarczy Polski, a także przedstawia skalę polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych.

Mamy powód do dumy, gdyż inwestycje amerykańskie biją rekordy, dostarczając polskiej gospodarce potrzebny kapitał, nowe miejsca pracy, cenną wiedzę know-how, doświadczenie i niezbędne technologie, dzięki którym polska gospodarka mogła rozwinąć skrzydła. Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych chętnie inwestują, a także rozszerzają swoją działalność poprzez reinwestycje na polskim rynku, co było widoczne szczególnie w sektorach badawczo-rozwojowych i centrach usług biznesowych (w 2014 roku działało w Polsce 156 placówek tego typu, zatrudniając łącznie 46 tys. osób), usługach IT, w przemyśle lotniczym, motoryzacji, a także technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co stawia Polskę wśród liderów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z łączną wartością inwestycji faktycznych przekraczającą w 2012 roku 91 mld PLN. Spośród 100 największych firm amerykańskich 56 jest obecnych w Polsce, a 800 spółek z udziałem kapitału amerykańskiego to jedni z najważniejszych zagranicznych pracodawców zatrudniających w 2011 roku w Polsce około 200 tys. osób.

W ostatnich latach widoczna jest również ekspansja polskich firm na rynku amerykańskim, gdzie obecnie działa co najmniej 40 polskich firm (dane ambasady RP w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych), z czego znaczna ich część działa w branży informatycznej i nowoczesnych technologii. Wśród firm wymienionych w dokumencie KPMG znajdują się także uczestnicy programu US-Poland Innovation HUB i firmy współpracujące z USPTC, m.in. Globlotto LLC., LGBS Polska (LGBS Software) czy Robotics Inventions (Robotics Inventions).

Według raportu Amerykańskiej Izby Handlowej i KPMG, od czasu kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone stały się ważnym partnerem handlowym Polski, co widoczne jest w sukcesywnym wzroście eksportu i importu polskich towarów do i z USA.  W latach 2004–2013 wartość eksportu z Polski do USA jak i importu z USA do Polski wzrosła około dwuipółkrotnie. Stany Zjednoczone są najważniejszym, poza Europą, rynkiem zbytu polskich towarów, gdzie w 2012 roku Polska wyeksportowała dobra warte 4,5 mld USD, jak i drugim (po Chinach) pozaeuropejskim dostawcą produktów do Polski.  W 2012 roku amerykański eksport do Polski osiągnął wartość  5,5 mld USD.

Więcej szczegółowych danych można znaleźć w raporcie na stronie: http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/raport-25-lat-amerykanskich-inwestycji-w-polsce.aspx

Polecamy!

Obraz tła