About program

Return

GO GLOBAL POLAND!

Przedsiębiorco, zbuduj swój sukces poprzez Dolinę Krzemową! 

Weź udział w ekskluzywnYM polsko-amerykańskiM programIE: US-POLAND Innovation Hub! 

Program US-Poland Innovation Hub to akcelerator dla polskich innowacyjnych firm w zdobywaniu światowych rynków.

Celem US-Poland Innovation Hub jest przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global, Poland). Kadra zarządzająca tych przedsiębiorstw podczas sesji treningowych i warsztatów zostanie przygotowana do rozmów i pozyskania partnerów/inwestorów z Doliny Krzemowej. Najlepsi przedstawią swoje innowacyjne projekty potencjalnym inwestorom podczas spotkań biznesowych w Stanach Zjednoczonych.

US-Poland Innovation Hub pozwoli Twojej Firmie:

 • Wprowadzić Twój produkt/technologię/usługę na rynek amerykański
 • Pozyskać amerykańskich inwestorów dla Twoich pomysłów
 • Wykorzystać sieć kontaktów biznesowych Polonii amerykańskiej
 • Poznać najlepsze praktyki w obszarze globalnego biznesu
 • Dowiedzieć się jak skutecznie konkurować na rynku amerykańskim
 • Uruchomić przedstawicielstwo Twojej Firmy w Dolinie Krzemowej

Hub umożliwi Ci także skorzystanie z szerokiej sieci kontaktów biznesowych oraz wesprze w uruchomieniu przedstawicielstwa i rozpoczęcia działalności w USA. Hub pozwala ograniczyć ryzyko próby zdobycia amerykańskiego rynku „na własną rękę”. Przedsiębiorstwo już na etapie przygotowań do rozmów z inwestorami będzie mogło zweryfikować swoją dojrzałość do wejścia na rynek globalny
i podjąć decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.

PRZEBIEG US-Poland Innovation hub krok po kroku:

1. REKRUTACJA DO PROGRAMU

Rekrutacja do programu US-Poland Innovation Hub odbywa się na bieżąco, tj. zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Co zrobić, żeby się zgłosić? To proste! Przejdź do zakładki Zgłoś się do programu i dołącz do nas już dziś!

2. EWALUACJA ZGŁOSZEŃ

Otrzymane zgłoszenie oceniane jest przez ekspertów USPTC. Ocenie poddane są m.in. innowacyjność przedstawionego przedsięwzięcia, doświadczenie Firmy, potencjał rynku, przewagi konkurencyjne, plan rozwoju i założenia strategii biznesowej. Firma otrzymuje decyzję o zakwalifikowaniu się do programu US-Poland Innovation Hub w terminie około 2 tygodni od dnia zgłoszenia (zwykle w ciągu 2-5 dni roboczych) i decyduje o dołączeniu do aktualnie trwającej edycji lub najbliższej zaplanowanej. O wynikach rekrutacji Firmy są informowane e-mailem.

3. SESJE TRENINGOWE W POLSCE

Biznesowe sesje treningowe (około 30 godzin) prowadzone przez ekspertów z Doliny Krzemowej i z Polski oraz konsultacje z zespołem programowym USPTC. Spotkania mają charakter warsztatowy i interaktywny. Fragmenty sesji treningowych realizowane mogą być w trybie e-learning bądź za pomocą video-konferencji (z ekspertami z USA).

Tematyka: Biznes w Dolinie Krzemowej, Strategia Go Global Poland!

 • Strategie Go Global (możliwe ścieżki)
  • Możliwości finansowania
  • Venture capital – sposoby działania, strategie inwestowania
  • Partnering
  • Przedstawicielstwo polskiej firmy w USA (komórka marketingowa)/narzędzia, specjaliści/start-up/inkubator/korzyści dla inwestora
 • Elevator Pitch – sposoby prezentacji biznesowej, język biznesowy Silicon Valley
 • Strategy Execution Mapping, Business Model Canvas
 • Przygotowanie organizacyjno-prawne do Go Global – ochrona praw własności intelektualnej
 • Strategia marketingowa na rynku globalnym
 • Rozwój know-how
  • Współpraca nauka-biznes
  • Networking, czyli budowa sieci kontaktów naukowo-biznesowych

4. MENTORING INDYWIDUALNY

Każdy Uczestnik programu, oprócz udziału w sesjach treningowych, odbywa również indywidualne spotkania/konsultacje w ekspertami programu: Mentoring, doradztwo w zakresie opracowania strategii wejścia Firmy na rynek amerykański poprzez Dolinę Krzemową. W ramach indywidualnej współpracy z mentorem/ekspertem branżowym posiadającym wieloletnie doświadczenie na rynku amerykańskim, Firma pracuje nad dopasowaniem oferty do wymagań rynku amerykańskiego w celu zwiększenia swoich szans rozwoju na rynkach międzynarodowych.

5. WARSZTATY I SPOTKANIA BIZNESOWE W DOLINIE KRZEMOWEJ

Po ukończeniu udziału w sesjach treningowych w Polsce, Uczestnik wspólnie z zespołem programowym US-Poland Innovation Hub podejmuje decyzję o udziale w drugiej części programu. Pierwsze dni pobytu to intensywny trening w siedzibie USPTC w Palo Alto bądź w siedzibie partnerów programu, warsztaty Elevator Pitch przygotowujące do pitch presentation, a w kolejnych dniach: spotkania biznesowe z potencjalnymi inwestorami i partnerami w Dolinie Krzemowej, networking & business mixer, udział w konferencjach branżowych/targach itp., także możliwość uruchomienia przedstawicielstwa Firmy w USA.

Uczestnicy biorą udział we wcześniej zaplanowanych spotkaniach indywidualnych jak również w spotkaniach grupowych i ogólnodostępnych, polecanych jako wartościowe źródło nawiązania cennych kontaktów biznesowych w Dolinie Krzemowej.

5. ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ W DOLINIE KRZEMOWEJ

Zakończenie udziału w drugiej części programu nie oznacza zakończenia działań i powrotu do kraju. W zależności od wybranej wcześniej strategii wejścia na rynki globalne, Firmy decydują się na różne formy obecności w Dolinie Krzemowej i współpracę z nami oraz naszymi partnerami. Otwarcie przedstawicielstwa przy USPTC, samodzielnego biura w Dolinie Krzemowej, zatrudnienie pracownika do stałej obecności w regionie, podpisany kontrakt z inwestorem, partnerstwo branżowe, nawiązanie stałej współpracy naukowej z partnerem w Dolinie to tylko niektóre formy obecności na rynku, na które decydują się Uczestnicy naszego programu.

Wspieramy Firmy w ich dalszych działaniach na rynku amerykańskich i wierzymy, że ich sukces jest również sukcesem naszego programu!

 

Pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia jest US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, www.usptc.org), a program realizowany jest przy wsparciu absolwentów prestiżowego programu Top 500 Innovators (http://www.top500innovators.org/).

Obraz tła